Gizlilik & Kullanım Koşulları

TİCARİ İLETİŞİM İZNİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Sayın ziyaretçimiz; izin vermeniz halinde, sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına Kar İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Özgörkey Otomotiv Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, bağlı şirketleri, iştirakleri ve iş ortakları; doğrudan veya dolaylı olarak pazarlama, promosyon, reklam, satış, anket ve benzeri amaçlarla, kısa mesaj (SMS), görüntülü ve sesli mesaj (MMS), elektronik posta, çağrı merkezi, mektup, telefon, otomatik arama, Whatsapp ve benzeri internet uygulamaları üzerinden sizlere ticari elektronik ileti gönderebilecek ayrıca hizmet sağlayıcı bilgi sisteminde verilerinizi muhafaza edebilecek ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca işleyebilecektir.

Kar İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi:

MERSİS No: 0499041975800017
Telefon No: 0(232) 465 1212
Adres: Cumhuriyet Bulvarı No:298/11 Alsancak Konak/İzmir

Özgörkey Otomotiv Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi:

MERSİS No: 0692006222600001
Telefon No: 0(232) 388 19 90
Adres: Üniversite Caddesi No:66 Bornova/İzmir

E-posta ve arama izninizi iptal etmek için ücretsiz olarak; www.keyresidence.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

KAR İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ile ÖZGÖRKEY OTOMOTİV TURİZM GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.) olarak, kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyor ve bu itibarla talep ettiğiniz ve bizimle paylaştığınız kişisel verilerinize ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) (Bundan sonra “Kanun” olarak adlandırılacaktır.) kapsamında işbu aydınlatma metnini tarafınıza sunuyoruz.

Kişisel verileriniz, ürün ve hizmetlerimiz hakkında tanıtım ve bilgilendirme yapılması, size özel sunulacak indirimlerden ve kampanyalardan yararlandırılmasına ilişkin olarak Şirketimize ilettiğiniz kimlik ve iletişim verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenmekte ve destek aldığımız iş ortaklarımıza aktarılmaktadır. Söz konusu kişisel verileriniz KAR İNŞAAT ile ÖZGÖRKEY ofisinden ve internet sitemiz aracılığı ile toplanabilmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenen kişisel verileriniz hakkında bilgi talep etme, işlenme amacına ve bu amaca yönelik kullanıp kullanmadığını öğrenme, yurt içinde ve yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik ya da yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini talep etme ve silinmesini isteme veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararının giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu belirtmek isteriz.

Kişisel verileriniz ile ilgili başvurularınızı,

www.keyresidence.com.tr elektronik posta adresi veya 0232 465 12 12 – 0232 … …. numaralı telefonlar vasıtasıyla iletişime geçerek kimlik teyidinizin yapılmasını sağladıktan sonra KVK Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen diğer usuller ile tarafımıza iletebilirsiniz.

Şirketimiz KVKK 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, KVK Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde ret nedeni/nedenleri yazılı veya elektronik ortamda iletilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA METNİ

KAR İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ile ÖZGÖRKEY OTOMOTİV TURİZM GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.), tarafınızca satılan alınan ürün / hizmet hakkında analiz yapmak, şahsınıza özel indirimlerden ve kampanyalardan yararlandırmak ve genel pazarlama yapılması amacıyla aşağıdaki verileri işleyebilecektir:

1. Kimlik bilgileri

2. İletişim bilgileri

BEYAN : Şirket’in “Veri Sorumlusu” sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerimin yukarıda belirtilenlerle sınırlı olmak üzere toplamasına, saklamasına, işlemesine ve aydınlatma metninde belirtilen alıcı gruplarına aktarmasına RIZAM VARDIR.

Web sayfamızda yer alan fotoğraflar, çizimler ve diğer tüm görseller tanıtım amaçlıdır ve Kar İnşaat tarafından değiştirilebilir. Kar İnşaat, projenin uygulaması sırasında teknik açıdan gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Kar İnşaat, web sayfasında görselleri bulunan bağımsız bölümlerin ve ortak yerlerin özelliklerinde, tasarımlarında, malzemelerinde ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Tipografik hatalardan dolayı Kar İnşaat’a hiçbir sorumluluk yüklenemez. Kar İnşaat hataları düzeltme hakkına sahiptir.

Sizi Arayalım

Key Residence hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.